سرور Corona FBI

Corona FBI
Corona FBI
  • تعداد اعضا: ۴۲۴
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۵ ماه قبل

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
Corona FBI

پیشرفته ترین سرور دیسکورد

پشتیبانی 24/12 ساعته

فعالیت بالا

انجام انواع بازی ها و سرگرمی ها (مافیا؛صندلی داغ،سعی کن نخندی،...)


دارای بات اختصاصی و حرفه ای

باما همراه باشید :)

We are CORONA FBI
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡