سرور 𝔖𝔞𝔰𝔰𝔞𝔫𝔦𝔡𝔈𝔪𝔭𝔦𝔯𝔢

𝔖𝔞𝔰𝔰𝔞𝔫𝔦𝔡𝔈𝔪𝔭𝔦𝔯𝔢
𝔖𝔞𝔰𝔰𝔞𝔫𝔦𝔡𝔈𝔪𝔭𝔦𝔯𝔢
  • تعداد اعضا: ۱۸
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ ماه قبل

👈🏻 به سرور تازه تأسیس چنل یوتیوب تکتیشن بپیوندید!چنل یوتیوب ما :

https://www.youtube.com/channel/UC1VtoC_gLdC5fA8xfoz4-eQ

اگر از چنل ما خوشتون اومد. خوشحالیتون رو با سابسکرایب و بازخورد مثبت به ما منتقل کنید 😄👊🏻