سرور 𝑬 - 𝒔 𝒑 𝒐 𝒓 𝒕

𝑬 - 𝒔 𝒑 𝒐 𝒓 𝒕
𝑬 - 𝒔 𝒑 𝒐 𝒓 𝒕
  • تعداد اعضا: ۸۲
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۶ ماه قبل

هر روز درهال بهتر کردن سرور هستیم این سرور هم برای زولا ساخته شده هم برای اشنا شدن افراد در سراسر شهر ها ولی کمک کنین با کمک هم ممبر بیاوریم و سرور را شلوغ کنیم تا در کنار هم لذت ببریم 😍