سرور 👑𝐍𝐞𝐰𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐈𝐑𝐀𝐍

👑𝐍𝐞𝐰𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐈𝐑𝐀𝐍
👑𝐍𝐞𝐰𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐈𝐑𝐀𝐍
  • تعداد اعضا: ۲۲۲
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

حضور تمامی پلیر های ایرانی NewWorld در کنار هم ، به خانواده بزرگ NewWorld ایران بپیوندید