سرور BlindGravity

BlindGravity
BlindGravity
  • تعداد اعضا: ۲۲
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱۱ ماه قبل

دروود دوستان:چه میکنید؟🎮😘
........................................................
؟ رو میشناسی blindgravity 🤪
...................................................................
به تیم ما بپیوند تا این خانواده رو بزرگتر کنیم👑
...............................................................................
و اما اگر این خانواده بزرگتر شه چی میشه؟🧐
☢.............................................................................................☢
کلی ایونت و گیو اوی و بازی و استریمو وووووووووو.😍
بیا خودت ببین!
📡......................................................................................................🎈
اول هر راهی سخته ولی کنار همدیگر این راهو ایزی میکنیم!
https://discord.gg/zaUsDVb
لینک سرورمون👆