سرور 💀𝓽𝓮𝓻𝓻𝓸𝓻💀

💀𝓽𝓮𝓻𝓻𝓸𝓻💀
💀𝓽𝓮𝓻𝓻𝓸𝓻💀
  • تعداد اعضا: ۴۲
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ هفته قبل

༺ৡۣۜ͜ৡبزرگترین کامیونیتی مافیا پلیر های ایران به همراه تورنومنت با جوایز نفیس و نقدی به ما بپیوندینৡۣ͜͡ৡ༻

༺ৡۣۜ͜ৡ به ما بپوندین تا در یه گیم عالی رو در کنار هم بازی کنیمৡۣ͜͡ৡ༻

༺ৡۣۜ͜ৡبا بهترین و محبوب ترین گاد های سرور های مافیا ৡۣ͜͡ৡ༻

༺ৡۣۜ͜ৡخوشحال می شویم که در کنار شما بازی کنیمৡۣ͜͡ৡ༻