سرور 𝔻𝕖𝕝𝕧𝕒𝕟 𝕂𝕚𝕒

𝔻𝕖𝕝𝕧𝕒𝕟 𝕂𝕚𝕒
𝔻𝕖𝕝𝕧𝕒𝕟 𝕂𝕚𝕒
  • تعداد اعضا: ۲,۲۹۹
  • دسته بندی: استریم
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

سرور دیسکورد دلوان کیا💜

𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐋𝐈👸

(استریمر توییچ)