سرور 【 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓 𝑪𝒆𝒍𝒍𝒔 】

【 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓 𝑪𝒆𝒍𝒍𝒔 】
【 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓 𝑪𝒆𝒍𝒍𝒔 】
  • تعداد اعضا: ۵۲
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۴ ماه قبل

power cells
محیطی کاملا ساده
دارای اموزشات ساخت سرور حرفه ای
دارای بهترین بات های دیسکورد
joim and enjoy