سرور ≡ Sky ≡

≡ Sky ≡
≡ Sky ≡
  • تعداد اعضا: ۳۷
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۳ روز قبل

تیم جدیدی کریت شده به نیم Sky
با تگ nameᔆᴷʸ✯-
با لیدری
-✯Recklessᔆᴷʸ#9224
-✯ʟᴇᴏʀɪᴄᔆᴷʸ#6923
تیم اسکای عضو می‌پذیرد
برای عضویت توی این تیم به یکی از لیدر ها پی ام بدید.