سرور 𝔾𝕚𝕧𝕖𝔸𝕨𝕒𝕪(𝔣𝔯𝔢𝔢 𝔤𝔞𝔪𝔢𝔰)

𝔾𝕚𝕧𝕖𝔸𝕨𝕒𝕪(𝔣𝔯𝔢𝔢 𝔤𝔞𝔪𝔢𝔰)
𝔾𝕚𝕧𝕖𝔸𝕨𝕒𝕪(𝔣𝔯𝔢𝔢 𝔤𝔞𝔪𝔢𝔰)
  • تعداد اعضا: ۶۱
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۴ ماه قبل

اولین سرور giveaway یا هدیه دادن بازی، محتوای الحاقی و کد بازی های شانسی به صورت حرفه ای در انواع پلتفرم ها!
"همه giveaway ها به روش قرعه کشی در چنل Giveaway هستند و محتوای ویژه مخصوص افراد ویژه در چنل
Special Giveaway هستند"
.سرور دارای چنل های صدا میباشد.