سرور 💀𝐏𝐔𝐍𝐈𝐒𝐇𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄💀

💀𝐏𝐔𝐍𝐈𝐒𝐇𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄💀
💀𝐏𝐔𝐍𝐈𝐒𝐇𝐄𝐑 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄💀
  • تعداد اعضا: ۱۲۱
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۴ ماه قبل

💀𝐏𝐮𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞💀
💀سرور رول پلی فایوم💀
✅1.تیم ادمینی کاملا با تجربه و فعال
✅2.امکانات کاملا متفاوت
✅3. FPS 70
✅4.پینت بال و کارتینگ
✅5.کارتل و مافیا و گنگ 𝐕𝐈𝐏 و 𝐅𝐁𝐈
✅6. گنگ کاملا رایگان
✅7.همراه با استارتر پک برای پلیرهای جدید
✅8 خرید قایق های شخصی
✅9.اداره پلیس و بیمارستان فعال
✅10.کلاب و کافه
🆚و کلی امکانات دیگر
🆚همه ی این های در سرور ایالت مجازاتگر (𝐏𝐮𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐫 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞)
💖منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم😘
💀افتخار ما میزبانی شماست💀