سرور IDC : Iranian Developers Community

IDC : Iranian Developers Community
IDC : Iranian Developers Community

اولین و فعالترین سرور دیسکوردی برنامه نویسان و توسعه دهندگان ایرانی
این سرور مناسب برنامه نویسان و توسعه دهندگان ایرانی است، اگر شماهم برنامه نویس هستید این سرور رو از دست ندید