سرور Oғғιcιαl IrαɴForCe™

Oғғιcιαl IrαɴForCe™
Oғғιcιαl IrαɴForCe™
  • تعداد اعضا: ۱,۲۶۶
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ هفته قبل

اولین سرور 128 نفر ایران.
قدیمی ترین سرور ایرانی!