سرور 20 Co-WeeD

20 Co-WeeD
20 Co-WeeD
  • تعداد اعضا: ۱,۳۰۱
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۹ ماه قبل

سـرور پابـلـیک و بزرگ 20 Co-Weed در دیـسـکورد فـعـالـیت خود را شـروع کرد

سـروری کـاملا دوسـتـانه بـا بـازی های مـتـنوع و جـذاب مانـنـد

صـنـدلـی داغ،عروس و داماد،

پلاتو،جرات و حـقـیـقـت،

کی کی کُجا،اسم فامیل

بازی های آنلاین، بـازی مـافیا

و کلی بـازی های مـتـنـوع با جایزه های متنوع

با مدیریت قـوی و ادمـین های عالی

تـلاش بـر ایـن دارد که محـیط دوسـتانه

و سـرگـرم کـنـنـده را بـرای شـما فراهـم کند

تیم مدیریتی 20 Co-Weed -|-