اگه نیترو ۳ ماهه با قیمتی باورنکردنی میخوای تا دیر نشده سفارش بده. ( خیلی دیگه وقت نیست!) سفارش نیترو

سرور 👑Sᴀᴠᴀɢᴇ ᴛᴇᴀᴍ👑⁽ˢⱽᴳ⁾

👑Sᴀᴠᴀɢᴇ ᴛᴇᴀᴍ👑⁽ˢⱽᴳ⁾
👑Sᴀᴠᴀɢᴇ ᴛᴇᴀᴍ👑⁽ˢⱽᴳ⁾
  • تعداد اعضا: ۳۱۳
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ ماه قبل

:heart: ســلام عــزیـزان ســرور داریــم چــه سـروری:heart:
یک ســروری با محیط دوستانه پـر از هــیـجـان و نــشــاط و امنیت
:maple_leaf:با کلی بـرنامـه های مـتـنـوع:maple_leaf:
:star2:استارت بـازی مـافیا با پـلـیـر های قـوی،برگزاری ایونت های خفن،صـنـدلـی داغ،جرات و حـقـیـقـت،کی کِی کُجا،عروس و داماد،و یـک عـالـمـه بـازی های مـتـنـوع با کلی جایزه های ویژه:star2:
:star:دورهــمــی و شب نشینی توپ داریــم که نــگــم بــرات:star:
:yellow_heart:موســیــقـی زنــده،بــحـث گـفـت گــو،چــالــش وکـلـی بـرنـامـه هـای دیگه که برای سرگرمی شما اماده کردیم:yellow_heart:
پـس مـعـطـل نــکـن زود وارد شـــو و کلی لذت بب