سرور ♅─┅─═ঊ♅ঈ Dark_MTA ঊ♅ঈ═─┅─♅

♅─┅─═ঊ♅ঈ Dark_MTA ঊ♅ঈ═─┅─♅
♅─┅─═ঊ♅ঈ Dark_MTA ঊ♅ঈ═─┅─♅
  • تعداد اعضا: ۳۴
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ ماه قبل

دوس داری تو یه سرور باشی که پلیر های آنلاین داره و با گیم های متفاوت سریع بدو بیا تو سرور
DARK MTA
وعضو یه سروره:

خوب

با پلیر های آنلاین

گیم های متفاوت

مثال گیم MTA_csgo_lol_fortniteو.......
پس سریع عضو شووو


https://discord.gg/4FP5Eph

@everyone