سرور "3XL" Server ✌🏻

"3XL" Server ✌🏻
"3XL" Server ✌🏻
  • تعداد اعضا: ۴۴
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱۱ ماه قبل

یکـی از زیبـا تریـن و حـرفه ای تریـن سرورها؛

• همـراه رول هـای جـذاب 🤩
• سـه پخش کننده ی موزیک 🎶
• آیتـم شـاپ روزانـه ی فورتنایت 👌
• رنک بندی و لیـدر برد در سـرور 😋
• پلیرهای حـرفه ای انـواع بازی ها 🏆
• آپدیت های ماهــانه و بروزرسانی ✅
• با حضـور استریمـر ها و کانتنت کریتور ها 😱