سرور 𝓜𝓸𝓳𝓽𝓪𝓫𝓪-𝓗𝓮𝓶𝓶𝓪𝓽𝓲

𝓜𝓸𝓳𝓽𝓪𝓫𝓪-𝓗𝓮𝓶𝓶𝓪𝓽𝓲
𝓜𝓸𝓳𝓽𝓪𝓫𝓪-𝓗𝓮𝓶𝓶𝓪𝓽𝓲
  • تعداد اعضا: ۵۵
  • دسته بندی: استریم
  • آخرین بروزرسانی: ۸ ماه قبل

سلام در این سرور ویدیو های یوتیوب و اخبار استریم ها اخبار اپدیت بازی ها قرار داره