سرور 🎖𝐿𝒾𝓃𝓊𝒳 𝐹𝒶𝓂𝒾𝓁𝓎🎖

🎖𝐿𝒾𝓃𝓊𝒳 𝐹𝒶𝓂𝒾𝓁𝓎🎖
🎖𝐿𝒾𝓃𝓊𝒳 𝐹𝒶𝓂𝒾𝓁𝓎🎖

سروری مخصوص برنامه نویس ها که میتونید در این سرور علاوه بر پیدا کردن دوستان خوب برنامه نویس به یادگیری در این زمینه نیز بپردازید و از امکانات و دوره های سرور نیز بهره مند شوید.