سرور 🎃𝐅𝐋𝐘™

🎃𝐅𝐋𝐘™
🎃𝐅𝐋𝐘™
  • تعداد اعضا: ۲,۰۰۸
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ ماه قبل

سرور ام.تی.ای ایران رول پلی
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻

اولین سرور ایرانی ام.تی.ای رول پلی در ایران

🔴 دیسکورد ما: https://discord.gg/cxnGPpg

⚪️آی.پی متنی سرور: mtasa://Play.IrpMta.ir

🔴 آدرس تیم اسپیک: Ts.IrpMTA.ir

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺