سرور CAFE ANIME

CAFE ANIME
CAFE ANIME
  • تعداد اعضا: ۱۳۷
  • دسته بندی: سینما و فیلم
  • آخرین بروزرسانی: ۳ ماه قبل

𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐀𝐍𝐈𝐌𝐄 ! 𝐀 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐅𝐨𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐥 𝐀𝐧𝐝 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨 𝐎𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐋𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐀𝐧𝐝 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞 𝐅𝐚𝐧𝐬
کافه انیمه سروری برای انیمه دوستا و انیمه بازا جایی برای حرف زدن و فعالتیت شما به ما بپیوندید