سرور 𝚂𝚁 𝙶𝚊𝚗𝚐

𝚂𝚁 𝙶𝚊𝚗𝚐
𝚂𝚁 𝙶𝚊𝚗𝚐
  • تعداد اعضا: ۳۸۱
  • دسته بندی: استریم
  • آخرین بروزرسانی: ۲ سال قبل

🤩 سرور ایرانی برای بازی های Among Us / Mafia / Pantomim 🤩


💢 سرور دیسکورد Sooruwsh ( یوتیوبر و توییچ استریمر) 💢


🎉 هر شب ایونت های جذابی در سرور ران می شود 🎉