سرور 𝐆𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐣𝐢

𝐆𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐣𝐢
𝐆𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐣𝐢
  • تعداد اعضا: ۲۴۲
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ روز قبل

سروری با بچه ها باحال و با ادب
با حضور استریمر های معروف و فان
برای پیوستن به سرور https://discord.gg/Xfhj6VXBsk