سرور 𝐆𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐣𝐢

𝐆𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐣𝐢
𝐆𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚𝐣𝐢
  • تعداد اعضا: ۲۹۹
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

شروع تورنومت جدید ولورانت (valorant)از 17 مهر با جوایز میلیونی
به ما بپیوندین.