سرور 👹 𝕯𝖆𝖑𝖎 𝖙𝖊𝖆𝖒 👹

👹 𝕯𝖆𝖑𝖎 𝖙𝖊𝖆𝖒 👹
👹 𝕯𝖆𝖑𝖎 𝖙𝖊𝖆𝖒 👹
  • تعداد اعضا: ۱۹۰
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۷ ماه قبل

کلن دالی بهترین کلن fivem ایران
فضایی کاملا دوستانه
امکانات گنگ وی آی پی
فضای دیسکورد مناسب
و...