سرور 𝖘𝖕𝖊𝖈𝖎𝖆𝖑 𝖘𝖊𝖗𝖛𝖊𝖗 𝖋𝖔𝖗 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖔𝖓𝖊

𝖘𝖕𝖊𝖈𝖎𝖆𝖑 𝖘𝖊𝖗𝖛𝖊𝖗 𝖋𝖔𝖗 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖔𝖓𝖊
𝖘𝖕𝖊𝖈𝖎𝖆𝖑 𝖘𝖊𝖗𝖛𝖊𝖗 𝖋𝖔𝖗 𝖊𝖛𝖊𝖗𝖞𝖔𝖓𝖊
  • تعداد اعضا: ۲۶
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ ماه قبل

حرفه ای ترین سرور دیسکورد که روز به روز در حال پیشرفت است و هر نوع قشر می توانند از این سرور به راحتی استفاده کنند (یهنی فقط برای گیمر ها نیست)