سرور 𝕻𝖊𝖗𝖘𝖎𝖆𝖓 𝖘𝖊𝖗𝒗𝖊𝖗

𝕻𝖊𝖗𝖘𝖎𝖆𝖓 𝖘𝖊𝖗𝒗𝖊𝖗
𝕻𝖊𝖗𝖘𝖎𝖆𝖓 𝖘𝖊𝖗𝒗𝖊𝖗
  • تعداد اعضا: ۱۳۶
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

پرشین سرور
سروی برای سمپ پلیرها
استریم بازی های مختلف
و
.
.
.