سرور Pᴇʀꜱɪᴀɴ Mɪɴᴇᴄʀᴀғᴛ

Pᴇʀꜱɪᴀɴ Mɪɴᴇᴄʀᴀғᴛ
Pᴇʀꜱɪᴀɴ Mɪɴᴇᴄʀᴀғᴛ
  • تعداد اعضا: ۶
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۷ ماه قبل

اولین سرور ماینکرافت 100 نفره ی ایرانی دارای ( استارتر پک ویژه )