سرور 👑 | 𝐄𝐦𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲

👑 | 𝐄𝐦𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲
👑 | 𝐄𝐦𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲
  • تعداد اعضا: ۷۷
  • دسته بندی: تبلیغات
  • آخرین بروزرسانی: ۶ ماه قبل

یه اکییپ که میخوان خانواده بزرگ تری شن !
یعنی چی ؟ میخوایم یه Family درست کنیم که هر کی هروقت حوصلش سر رفت بیاد و حال کنه.
اگه اعضای فمیلی بره بالا همه گیمارم میزنیم :)
خوشحال میشیم بیای !