سرور 𝗩𝗲𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹

𝗩𝗲𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹
𝗩𝗲𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹
  • تعداد اعضا: ۲۱۸
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۶ ماه قبل

یک فمیلی گیمینگ برای پلی دادن که قصد world server شدن را دارد با یک کامیونیتی باحال و خودمونی