اگه نیترو ۳ ماهه با قیمتی باورنکردنی میخوای تا دیر نشده سفارش بده. ( خیلی دیگه وقت نیست!) سفارش نیترو

سرور 𝗩𝗲𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹

𝗩𝗲𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹
𝗩𝗲𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹
  • تعداد اعضا: ۲۱۸
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۲ هفته قبل

یک فمیلی گیمینگ برای پلی دادن که قصد world server شدن را دارد با یک کامیونیتی باحال و خودمونی