سرور 👑 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑙 𝑅𝑜𝑙𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑦 👑

👑 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑙 𝑅𝑜𝑙𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑦 👑
👑 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑙 𝑅𝑜𝑙𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑦 👑
  • تعداد اعضا: ۸۹
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۶ ماه قبل

یک سرور پر از اشراف و تجار بزرگ برای
طرفداران خنده و شادی

یک سرور فان و سرگرمی برای لحظات شما

ما در این سرور قصد داریم که برای شما لحظات خوشی بسازیم

شما میتونید دوست و رفیق پیدا کنید و باهاشون خوش بگذرونید و پلی بدید

هرچه سریع تر وارد کاخ ما بشید و خودتون رو تبدیل به اشراف کنید

سریع تر عضو شو پشیمون نمیشی!