سرور CJ_GAMER

CJ_GAMER
CJ_GAMER
  • تعداد اعضا: ۷۶
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۹ ماه قبل

:arrow_down: سرور حرفه ای :arrow_down:
:crown: 𝐂𝐉_𝐆𝐀𝐌𝐄𝐑 :crown:
:fleur_de_lis: هرچی بخوای توش پیدا میشه :fleur_de_lis:
:diamond_shape_with_a_dot_inside: نبود به اونر بگو تا اوکی کنه :diamond_shape_with_a_dot_inside:
:arrow_up: بیا تو تا فعالیتو ببریم بالا :arrow_up:
:bread: تا تنور گرمه نونتو بچسبون :bread:
:smiley: خوشحال میشیم یه سر به ما بزنی :smiley: