سرور Persian⭐Star

Persian⭐Star
Persian⭐Star
  • تعداد اعضا: ۱۷۳
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ ماه قبل

ســــلام

ســرور پــرشین اســتار محــفلی دوســتانه و صمــیمی با افـــرادی با جــنبه شــوخ و خاص...

بازی های پلاتو ، شعر و دکلمه ، آوازخوانی، عــروس داماد جرعت حقیقت و...

مـــنتظر حـــضور ســبزتان هـــستیم 🌹