سرور ꜱᴀᴠᴀɢᴇ ᴇ-ꜱᴘᴏʀᴛ

ꜱᴀᴠᴀɢᴇ ᴇ-ꜱᴘᴏʀᴛ
ꜱᴀᴠᴀɢᴇ ᴇ-ꜱᴘᴏʀᴛ
  • تعداد اعضا: ۲۲۰
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۶ ماه قبل

⚜️🌐سرور تیم (سویج) ورزش های الکترونیک با فعالیت و برگذاری در زمینه گیم🌐⚜️