سرور 𝓓𝓮𝓵𝓽𝓪𝓒𝓻𝓮𝔀.𝓲𝓻

𝓓𝓮𝓵𝓽𝓪𝓒𝓻𝓮𝔀.𝓲𝓻
𝓓𝓮𝓵𝓽𝓪𝓒𝓻𝓮𝔀.𝓲𝓻
  • تعداد اعضا: ۱۲۸
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۹ ماه قبل

𝓦𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓸 𝓓𝓮𝓵𝓽𝓪𝓒𝓻𝓮𝔀
یکی از بزرگ ترین سرور های گیمینگ ایران با فعالیت شبانه روزی ادمین ها