سرور Dark NinJa

Dark NinJa
Dark NinJa
  • تعداد اعضا: ۴۷۹
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

╔ سلام به همه دوستان╗
╔═════════════════════════════════════════════════════╗
╠═ سروز Dark Nina درگیم های 𝐑𝟔 و 𝐏𝐮𝐛𝐠 و 𝐂𝐬𝐠𝐨 عضو گیری میکند═╣
╚═════════════════════════════════════════════════════╝
╔═════════════════════════════════╗
✗ هر هفته پنجشنبه سینما برگزار میشود ✘
╚═════════════════════════════════╝
╔═════════════════════════════════╗

چلنج های مختلف در هفته ☻
╚═════════════════════════════════╝
Ⅰ❖ یک سرور خوب برای گذراندن وقت❖
Ⅱ❖یک سرور خوب برای گیمر ها❖
Ⅲ❖یک سرور باحال و جذاب برای پیدا کردن دوست های باحال❖
╔═════════════════════════════════╗

╚═════════════════════════════════╝