سرور ✞✞Otaku realm✞✞

✞✞Otaku realm✞✞
✞✞Otaku realm✞✞
  • تعداد اعضا: ۴۱
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

ی دورهمی ساده و دوستانه برا اوتاکو ها✌️✌️🖤
قوانین:
فحاشی مجاز نیست😶😶🖤
برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنین🙄🙄🖤
مطالب سیاسی،مذهبی،نژادپرستی مجاز نیست🤐🤐🖤