سرور study1400

study1400
study1400

اولین سرور مطالعه گروهی ایرانی در دیسکورد!
ما اینجا برای رویاهامون میجنگیم
برای مطالعه گروهی تا کنکور 1400
اگه دوست داری کنار هم درس بخونیم به ما ملحق شو!