سرور 𝗗𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖉 𝗦𝖍𝖆𝖕𝖊

𝗗𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖉 𝗦𝖍𝖆𝖕𝖊
𝗗𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖉 𝗦𝖍𝖆𝖕𝖊
  • تعداد اعضا: ۲۸
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۶ ماه قبل

سلام این سرور قراره جزو فعال تری سرور ها باشد پس جویین شید و از فعالیت و راحتی سرور لذت ببرید _ داخل این سرور گیم های پیسی و بازی های گوشی مثل پلاتو گیمای ترسناک و ... میزنیم در هرصورت جویین شید ضرر نداره