سرور 𝙸𝚁 𝙲𝙾𝙼𝙼𝚄𝙽𝙸𝚃𝚈

𝙸𝚁 𝙲𝙾𝙼𝙼𝚄𝙽𝙸𝚃𝚈
𝙸𝚁 𝙲𝙾𝙼𝙼𝚄𝙽𝙸𝚃𝚈
  • تعداد اعضا: ۱۰
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

سرور 𝙸𝚁 𝙲𝙾𝙼𝙼𝚄𝙽𝙸𝚃𝚈 محیط صمیمی دارد و ما هدف مون ساخته 𝙲𝙾𝙼𝙼𝚄𝙽𝙸𝚃𝚈 بهتری است
در 𝙸𝚁 𝙲𝙾𝙼𝙼𝚄𝙽𝙸𝚃𝚈 گیم های شوتر و نقش افرینی و استراتیژیک و سوروایور انجام می شود
مانند Fortnite و CSGO و Fivem و Zula و Dayz و War zone و ...
به امید Join شدن و Play دادن :)