سرور 💎𝐏𝐋𝐀𝐓𝐈𝐍𝐈𝐔𝐌ᵗᵐ

💎𝐏𝐋𝐀𝐓𝐈𝐍𝐈𝐔𝐌ᵗᵐ
💎𝐏𝐋𝐀𝐓𝐈𝐍𝐈𝐔𝐌ᵗᵐ
  • تعداد اعضا: ۱۰۶
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

سلام خوشحال میشیم به سرور ماهم بیاین جز امانگ اس برنامه های پابلیک دیگه ای مثل مافیا و صندلی داغ هم داریم