سرور 🚥Alone Gamers🚥

🚥Alone Gamers🚥
🚥Alone Gamers🚥
  • تعداد اعضا: ۱۰۳
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۹ ماه قبل

╔♫╗────────╔═╦╗─♫╗╔╗─╔╗───
║╩╠═╦═╦═╦╦╗║╚╠╬╦╣╚╣╚╦╝╠═╦╦╗
║╦║╬║╬║╬║║║║╔║║╔╣╔╣║║╬║╬║║║
╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♫═╩╩╝╚═╩╩╩═╩╩╬╗║
────♫╝╚╝╚═╝─────────────╚═             
             😎 به دوستان عزیز  دوستان  عزیز 😎
╔♫╗────────╔═╦╗─♫╗╔╗─╔╗───
║╩╠═╦═╦═╦╦╗║╚╠╬╦╣╚╣╚╦╝╠═╦╦╗
║╦║╬║╬║╬║║║║╔║║╔╣╔╣║║╬║╬║║║
╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♫═╩╩╝╚═╩╩╩═╩╩╬╗║
────♫╝╚╝╚═╝─────────────╚═
💪دنبال یه سرور فعال هستی؟
💪 دنبال یه گیم جدید هستی ولی نمیدونی چی؟
💪 دنبال چنتا رفیق خوب پایه هستی برا گیم؟

 
🎉 پس خیلی زود جوین سرور Alone Gamerشو


╔♫╗────────╔═╦╗─♫╗╔╗─╔╗───
║╩╠═╦═╦═╦╦╗║╚╠╬╦╣╚╣╚╦╝╠═╦╦╗
║╦║╬║╬║╬║║║║╔║║╔╣╔╣║║╬║╬║║║
╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♫═╩╩╝╚═╩╩╩═╩╩╬╗║
────♫╝╚╝╚═╝─────────────╚═
👨‍👩‍👦سرور تازه درحال پیشرفته و داره با قدرت پیش میره شما میتونین نقش مهمی در این پیشرفت باشین پس همین الان در سرور جوین شین تا شاهد این پیشرفت باشین
برگزاری مسابقه مافیا
برگزاری ایونت های جذاب و سرگرم کننده
و.....
پس منتظر چی هستی جوین شو
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭