سرور |𝑭𝑶𝑳|=𝑭𝒂𝒄𝒕𝑶𝒇𝑳𝒊𝒇𝒆

|𝑭𝑶𝑳|=𝑭𝒂𝒄𝒕𝑶𝒇𝑳𝒊𝒇𝒆
|𝑭𝑶𝑳|=𝑭𝒂𝒄𝒕𝑶𝒇𝑳𝒊𝒇𝒆
  • تعداد اعضا: ۷۷
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ ماه قبل

یک سرور داریم عالی معرکه
سرور ام تی ای هم داریم که بزودی ران میشه با بهترین کیفیت و...
(رول پلی)
یه تیم استف کار بلد و خیلی حرفه ای بسیار مهربون خوش برخورد و البته تیم استف هم میگیریم
قرعه کشی هم داریم که با اوردن عضو میتوانید برنده نیترو بوست ۳ماهه شوید
زود بیاین که منتظریم .
منتظر قدمهای گرم شما عزیزان هستیم با اومدنتون مارو خوشحال کنید عزیزان و حمایت
بزودی ........