سرور 𝚂𝚎𝚌𝚛𝚎𝚝 𝚜𝚖𝚒𝚕𝚎 :)

𝚂𝚎𝚌𝚛𝚎𝚝 𝚜𝚖𝚒𝚕𝚎 :)
𝚂𝚎𝚌𝚛𝚎𝚝 𝚜𝚖𝚒𝚕𝚎 :)
  • تعداد اعضا: ۳۲
  • دسته بندی: طنز و سرگرمی
  • آخرین بروزرسانی: ۷ ماه قبل

تو این سرور میتونین هم بازی کنین هم حرف بزنین شبا کلی بازی قراره انجام بدیم منتظرتونیم