سرور 𝐌𝐚𝐡𝐝𝐢𝐚𝐫 𝐒𝐋𝐓

𝐌𝐚𝐡𝐝𝐢𝐚𝐫 𝐒𝐋𝐓
𝐌𝐚𝐡𝐝𝐢𝐚𝐫 𝐒𝐋𝐓
  • تعداد اعضا: ۷۹
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

🔴بچه ها من یک یوتیوبرم 🔴
🔴 و این هم سرور منه 🔴


بچه ها من یک یوتیوبر تازه کار هستم
عاشق گیم و بازی هستم

این لینک سرور منه
توش هروز با بچه ها کلی بازی خفن میریم:
خوشحال میشم بیایید به سرور من