سرور Yooz Bot™✅

Yooz Bot™✅
Yooz Bot™✅
  • تعداد اعضا: ۴۴
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۸ ماه قبل

⫍بـات اصـیل ایـرانـی در دیسـکورد⫎
جــهــت حـمایت از صنعت برنامه نویسان
ایــرانـی بـــه ایـــن ســرور پــبــیـونــدیــد
با قابلیت های فوق العاده که هیچ باتی ندارد
مـــــانند ساخت سرور دیسکورد با بیش از
30 چـنـل و رول بـا دسـترسی های متفاوت
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒
یوز بات ، رباتی با طراحی اصیل ایرانی
نوشته و تولید شده ، و برای شناخته شـدن
به کمک شما نیازمند است ، تنها حضـور
گــرم شـمــا مـایــه افــتــخــار تـیــم اسـت