سرور Persian Rap

Persian Rap
Persian Rap
  • تعداد اعضا: ۷۹۶
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

اولین سرور تمام رپی در دیسکورد با تیمی قوی
حتما جوین شید مخصوصا اگه به رپ علاقه دارید
با این کار از ما هم حمایت میکنید
سروری فعال و قوی مخصوص رپ با کلی امکانات
─────────────────────────
❊ 𝐏𝐨𝐬𝐡𝐞𝐬𝐡 𝐚𝐤𝐡𝐛𝐚𝐫 𝐫𝐚𝐩 𝐟𝐚𝐫𝐬♛
─────────────────────────
❊ 𝐁𝐞𝐡𝐭𝐚𝐫𝐢𝐧 𝐛𝐨𝐭 𝐡𝐚𝐲𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜♛
─────────────────────────
❊ 𝐇𝐞𝐦𝐚𝐲𝐚𝐭 𝐚𝐳 𝐫𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐡𝐚𝐲𝐞 𝐧𝐚𝐬𝐥 4 𝐯𝐚 𝐭𝐚𝐳𝐞 𝐤𝐚𝐫♛
─────────────────────────
❊𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐡𝐚 𝐯𝐚 𝐧𝐚𝐳𝐚𝐫 𝐬𝐚𝐧𝐣𝐢 𝐡𝐚𝐲𝐞 𝐟𝐮𝐧♛
─────────────────────────
❊𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫𝐢 𝐛𝐞𝐝𝐨𝐧 𝐭𝐚𝐬𝐨𝐛♛
─────────────────────────
✚. . .
のسریع به ما ملحق شوの