سرور WereWolf Persian「ᴡᴡᴘ」

WereWolf Persian「ᴡᴡᴘ」
WereWolf Persian「ᴡᴡᴘ」
  • تعداد اعضا: ۱۴
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۸ ماه قبل

سرور رسمی ربات WereWolf Persian (گرگینه فارسی دیسکورد)
گرگینه بازی ای شبیه مافیاست که نمونه آن در تلگرام وجود دارد.
از ماه ها پیش تیم ما در تلاش بود که این ربات را با امکانات بیشتر در بستر دیسکورد فراهم کند.
اکنون زمان آن رسیده که از آن رونمایی شود و بار دیگر نیاز به حمایت کامیونیتی دیسکورد فارسی احتیاج داریم!