سرور Game Zone

Game Zone
Game Zone
  • تعداد اعضا: ۱,۵۹۳
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ سال قبل

سرور گیم زون برای گیمر ها. بوستر های ورد آف وارکرفت توجه داشته باشند از این پس اکانت های بوست در این سرور گذاشته میشود کسانی که قابلیت بوست کردن دارند خود را به این چنل معرفی کنند.