سرور 𝕐𝕠𝕠𝕫 𝔹𝕠𝕥™✅

𝕐𝕠𝕠𝕫 𝔹𝕠𝕥™✅
𝕐𝕠𝕠𝕫 𝔹𝕠𝕥™✅
  • تعداد اعضا: ۱۰۹
  • دسته بندی: متفرقه
  • آخرین بروزرسانی: ۱ سال قبل

یوز بات رباتی که طبق ذائقه ی ایرانی - اسلامی طراحی شده است. و سعی دارد قابلیت های انحصاری را ارائه دهد،قابلیت هایی که هیچ رباتی دارا نمی باشد