سرور 𝓑𝓐𝓓 𝓑𝓞𝓨𝓢

𝓑𝓐𝓓 𝓑𝓞𝓨𝓢
𝓑𝓐𝓓 𝓑𝓞𝓨𝓢
  • تعداد اعضا: ۱۹
  • دسته بندی: بازی
  • آخرین بروزرسانی: ۳ ماه قبل

Family batman join bede

▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █𝓑𝓐𝓓 𝓑𝓞𝓨𝓢 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁
پسران بد یکی از بهترین و فعال ترین فمیلی ها که به تازگی شروع به کار کرده و در زمینه گیم هایی مثل:
FIVEM
MTA
CS.GO
FORTNIGHT
فعالیت میکنه
حتمی جوین بشید
═══[ https://discord.gg/xdQRPusBnn ]═══